Sexuálne napätie prakticky – tretia časť

Zvádzanie 1 Comment

Ešte predtým, ako začnete budovať sexuálne napätie, musíte byť s ženou sami. Jedine potom sa dokáže uvoľniť a vy môžete začať (dôvod: záleží jej na tom ako vyzerá pred ľuďmi – flirt s cudzím chlapom = kurva, a taký status predsa nechce).

 

Po tom, ako ste sa presunuli do súkromia, nastal čas na prejavovanie svojej sexuality – budovanie sexuálneho napätia, manipulovanie s jej predstavivosťou.  Na to môžete využiť celé spektrum rôznych spôsobov.
Verbálne spôsoby, pomocou ktorých môžete budovať vzrušenie môžu byť priame a nepriame. Nepriame spôsoby, pomocou ktorých budujete sexuálne napätie, sú:

–          Vtipy

–          Narážky

–          Dvojzmysly
….a tak ďalej. Ich spoločná črta je vždy sex.

 

Na druhej strane je priamy spôsob. Ten je tvorený:

–          Priamymi návrhmi

–          Zvrhlými rečami

 

A teraz rozoberieme, ako to využiť…

 

Najefektívnejší spôsob pre budovanie vzrušenia spočíva v tom, že informáciu ktorú ste získali pomocou narážok (čo ju vzrušuje) využijete neskôr, kedy jej budete dávať návrhy (verbalizácia myšlienok spojených s sexom).

 

Získané info o tom, čo ju vzrušuje je obzvlášť hodnotné. Totiž neskôr, kedy sa ju začnem snažiť vzrušiť, budem mať jasné info o tom, ako – čo je najefektívnejšie, čo ju vzrušuje.
Maximálny efekt je dosiahnutý práve kombináciou oboch, pretože ak by som využil len jeden spôsob, nastalo by nasledovné:

–          Viem čo ju vzrušuje / neverbalizujem svoje zámery = viem čo chce, ale level jej vzrušenia som neovplyvnil

–          Neviem čo chce / verbalizujem svoje zámery = nevyužívam plný potenciál + hrozí riziko, že moje fantázie sú v rozpore s jej fantáziami a namiesto vzrušenia dosiahnem úplný opak
Pokračovanie: Pôvod prekážok pri zvádzaní

 

One Response to “Sexuálne napätie prakticky – tretia časť”

  1. Kevin Odpovedať

    čauko, chcel by som sa spýtať, ak som pri dievčati sexuálny.. alebo sa aspoň snažím byť, a mám zvrhlé reči… zväčša to končí failom typu.. ty uchylny perverzák… alebo podobne.. alebo proste povie nech prestanem… čo robiť v takom prípade?

Leave a Reply